Wielokierunkowy rozwój

W naszym przedszkolu kanwę realizowania misji rozwoju dziecka stanowią wielokierunkowość i wszechstronność. Są one niezwykle ważnymi elementami edukacji i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, bowiem właśnie w tym okresie – od 2,5 do 6 roku życia – rozwój dziecka jest szczególnie intensywny na wielu płaszczyznach: umysłowej, ruchowej, estetycznej, kulturalnej, twórczej. Jeśli dziecko ma możliwość wielokierunkowej realizacji potrzeb rozwojowych, kształtuje harmonijnie swoje predyspozycje, spośród których z czasem ujawniają się szczególne uzdolnienia. Odkrywa i poznaje poprzez doświadczenie, zabawę i działania praktyczne. Dzięki codziennej współpracy z dzieckiem, wnikliwej obserwacji jego codziennej aktywności, nauczyciele i specjaliści dobierają takie formy i metody pracy, które są szczególnie efektywne dla jego indywidualnych potrzeb, talentu czy trudności, jakie napotyka. Stąd w ramowym planie dnia każde dziecko w ramach czesnego ma możliwość uczestniczenia w różnorodnych, ciekawych zajęciach, które odpowiadają potrzebom wieku i umożliwiają wszechstronną samorealizację:

 • codzienne zajęcia z języka angielskiego,
 • codzienne zajęcia dydaktyczne;
 • zajęcia nauki czytania i pisania „Planetarium słów i liczb”
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia z umuzykalnienia i rytmiki,
 • taniec nowoczesny,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • logorytmika,
 • liczne popołudniowe warsztaty i koła zainteresowań: Klub Sportowy Astral Kids, warsztaty przyrodniczo – ekologiczne, Klub Obieżyświata z Martyną Wojciechowską i Nelą Małą Reporterką, koło plastyczno – modelarskie, Klub Małego Odkrywcy,
 • wycieczki krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, koncerty, teatrzyki,
 • warsztaty kulinarne,
 • twórcze projekty edukacyjne i edukacja międzykulturowa,
 • zajęcia integracyjne oraz gry i zabawy na placu zabaw.

W obrębie realizowanych programów edukacyjno – wychowawczych obok autorskich programów zajęć dydaktycznych i dodatkowych korzystamy między innymi z:

 • programu autorstwa M. Kwaśniewskiej i M. Żaby – Żabińskiej Nasze przedszkole. Program wspomagający rozwój aktywności dzieci Wydawnictwa MAC Edukacja,
 • autorskiego programu nauki języka angielskiego Kids Company Pani Olgi Prożalskiej, który jest skorelowany z polską podstawą programową,
 • Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Elementów glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego,
 • Programu Zabaw Fundamentalnych Colin Rose i Gordona Drydena,
 • Pedagogiki zabawy KLANZA,

Umuzykalnienia metodą Carla Orffa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Dla dzieci, które pragną szerzej rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności proponujemy również dodatkowy program zajęć, które odbywają się popołudniami i obejmują m.in.: naukę pływania na basenie, balet, mini tenis, gimnastykę artystyczną, capoeirę dla dzieci, naukę gry na bębnach oraz instrumentach klawiszowych, ceramikę, rzeźbę w glinie, sztuki walki dla najmłodszych, mini golf, klub szachisty, warsztaty z robotyki, język hiszpański (lub inny język obcy zgodnie z potrzebą). Popołudniowe zajęcia dodatkowe odbywają się po potwierdzeniu przez Rodziców w formie dodatkowo płatnej.