Opieka specjalistów

Inicjatywy oraz działania pedagogiczne nauczycieli w wychowaniu i edukacji dzieci wspierane są przez grono specjalistów, którzy udzielają również pomocy rodzicom w formie konsultacji i poradnictwa.

Psycholog aktywnie uczestniczy w życiu grup przedszkolnych, wspiera w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości dzieci. Prowadzi obserwacje pedagogiczne, life coaching oraz warsztaty z zakresu psychopedagogiki. Organizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.

Logopeda dba o prawidłowy rozwój mowy wszystkich przedszkolaków. Zapewnia dzieciom zarówno indywidualną terapię logopedyczną według potrzeb, jak też prowadzi zajęcia dodatkowe z logorytmiki we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz aparatu artykulacyjnego poprzez wykorzystanie ćwiczeń językowych, fonacyjnych oraz słowno i muzyczno – ruchowych, których wiodącym elementem jest rytm. Ponadto logopeda realizuje również badania przesiewowe oraz diagnozę logopedyczną w zakresie prawidłowej artykulacji i mowy dzieci.

Pediatra prowadzi w przedszkolu konsultacje dla rodziców w zakresie prawidłowego rozwoju, zdrowia i higieny dzieci. W ramach opieki nad dziećmi Pani doktor prowadzi również siatki centylowe pomiaru wzrostu i wagi dzieci, pomocne rodzicom przy ocenie prawidłowości i harmonii rozwoju dzieci.

Wszyscy specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców w ramach ustalonych konsultacji. Zapisanie się na spotkanie ze specjalistą jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem przedszkola.