Edukacja międzykulturowa

W poszanowaniu różnorodności kulturowej, językowej oraz kształtując otwartą postawę dzieci wobec odkrywania świata, realizujemy w naszym przedszkolu również program edukacji międzykulturowej. Stanowi ona wielość praktyk wychowawczo – edukacyjnych, których celem jest pielęgnowanie szacunku i wzajemnego zrozumienia miedzy dziećmi, niezależnie od ich przynależności kulturowej, etnicznej czy religijnej. W ramach programu dzieci budują zarówno poczucie własnej tożsamości narodowej, odkrywają najbliższe środowisko i obyczajowość własnego kraju, jak również rozwijają poczucie zrozumienia dla odmienności kulturowej dzieci, które spotykają. Dzięki edukacji międzykulturowej nasze pociechy rozwijają wrażliwość na piękno innych krajów, potrafią docenić walory własnej ojczyzny oraz poprzez zabawę dzielić się z rówieśnikami pozytywnymi doświadczeniami w odkrywaniu tego, co nowe i inne.

Podejmowane działania edukacyjne opierają się na poznawaniu tradycji, kultury, elementów języka i rozwoju cywilizacyjnego ludzi żyjących na różnych kontynentach, w różnych państwach. Dzieci uczestniczą w projektach edukacyjnych poświęconych nie tylko Polsce, ale również innym narodom, miejscom na globie świata czy Unii Europejskiej. Zajęcia realizowane w ramach rocznych projektów obejmują wielorakie zamierzenia edukacyjne realizowane w formie m.in. warsztatów kulinarnych, plastycznych, architektonicznych, sportowych, muzycznych, technicznych, językowych. Stanowią dla dzieci ogromną frajdę poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć zabawowych, integracyjnych oraz rodzinnych warsztatach z udziałem Rodziców i rodzeństwa.