Działalność muzyczna i taniec

Próby każdego rodzaju twórczości wyrabiają w dziecku umiejętność indywidualnego i oryginalnego wypowiadania się, pogłębiają wrażliwość i umiejętność wyrażania siebie. Stanowi ona proces, który prowadzi do powstania nowego oryginalnego wytworu, a w ostatecznym efekcie do rozwoju osobowości. Szczególnym rodzajem twórczości i rozwoju umiejętności artystycznych jest muzyka. Dlatego podczas zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych nasze przedszkolaki mają wiele możliwości zabaw z instrumentami, zabaw ruchowych przy akompaniamencie i improwizacji muzycznej, która często staje się muzyczną ilustracją treści pozamuzycznych, np. wiersza, bajki, opowiadania, zjawiska atmosferycznego. Dzieci odkrywają i poznają nowe instrumenty poprzez aktywne uczestnictwo w koncertach, praktyczne tworzenie instrumentów z różnych materiałów, uczestniczą w zajęciach rytmicznych, umuzykalnienia czy nauce śpiewu i tańca.

UMUZYKALNIENIE I RYTMIKA – zajęcia prowadzone są w ramach czesnego przez instruktora rytmiki i instrumentalistę Panią Urszulę Wardziak – Antczak we wszystkich grupach wiekowych. Celem zajęć jest kształtowanie wyobraźni muzycznej dzieci, poczucia rytmu, słuchu muzycznego oraz zdolności odtwarzania muzyki przez ruch. Podczas zajęć dzieci rozwijają zdolności muzyczne m.in. w oparciu o metodę E.J. Dalcroze’a, która stanowi syntezę kształcenia umiejętności muzycznych poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. Bazuje na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności, wychowując człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale również twórczego, gdyż dzieci mają możliwość samodzielnego grania na podstawowych instrumentach perkusyjnych. Podczas zajęć dzieci uczą się również piosenek, inscenizacji ruchowych do akompaniamentu muzyki, dzięki czemu przełamują nieśmiałość i stają się bardziej otwarte na rówieśników.

TANIEC NOWOCZESNY GRAWITACJA – zajęcia realizowane są w ramach czesnego we wszystkich grupach wiekowych pod okiem instruktorów Akademii Tańca „GRAWITACJA”, tancerki i choreografki – Pani Urszuli Strzeżek oraz trenerów i choreografów, którzy wyróżniają się licznymi osiągnięciami i tytułami wielokrotnych Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski, Europy i Świata. Stanowią formę aktywności fizycznej i emocjonalnej, której celem jest rozwijanie ekspresji i wyrażania siebie poprzez ruch. Podczas zajęć dzieci uczą się prostych układów choreograficznych, partnerstwa, poznają podstawy różnych technik tanecznych takich, jak: Disco Dance, Hip-Hop, Jazz, Modern-Jazz, Balet, BreakDance, Electricboogie, ShowDance, z elementami akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej. Zajęcia kształtują poczucie rytmu, koordynację, gibkość, szybkość, dynamikę, pamięć ruchowo – taneczną, wrażliwość muzyczną i estetyczną, rozwijają spontaniczność, kreatywność oraz zainteresowania w kierunku prospołecznym. Pomagają również wyzbyć się nieśmiałości i dodają pewności siebie.

Dla dzieci, które pragną szerzej rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności muzyczne i taneczne oferujemy również dodatkowy program zajęć, które odbywają się popołudniami. Popołudniowe zajęcia dodatkowe odbywają się po potwierdzeniu przez Rodziców w formie dodatkowo płatnej. Wśród zajęć muzycznych i tanecznych proponujemy:

  • Naukę gry na bębnach
  • Naukę gry na instrumentach klawiszowych
  • Balet
  • Taniec ludowy
  • Taniec nowoczesny HIP HOP
  • Zumba Dance Kids